fbpx

Digitalni mediji u izvođačkim umetnostima

Predmet:
Digitalni mediji u izvođačkim umetnostima

Nastavnik:
Maja Budzarov, MA, vanr. prof.

O predmetu:

Predmet ima za cilj da upozna studente sa pojmom i primenom digitalnih medija u razvoju izvođačkih umetnosti (pozorište, balet, muzički koncerti, spektakli, ulični spektakli i dr.). Pored istorijskog pregleda obrađuje se i društveni kontekst i uticaj digitalnih medija na izvođačke umetnosti. Takođe se obrađuje i odnos izvođačkih umetnosti pod uticajem digitalnih medija na estetikom planu i na proširivanje polja likovnosti u njoj. Studenti pored analiziranja i diskusija o mnogih primera rade tematski seminarski rad i artikulaciju sopstvenih ideja kroz video radove.

 

Prezentacije
Pročitaj više
Digitalni mediji u izvođačkim umetnostima
II godina

Studentski radovi

Pročitaj više

Translate »