Studentska praksa

U nastojanju da jaz između teorijskih znanja i sposobnosti koje studenti uče i usvajaju tokom studija i veština i praktičnih znanja koje privredni subjekti traže bude u najvećoj mogućoj meri umanjen, Univerzitet Educons razvija i održava kontinuiranu saradnju sa privrednim subjektima.

Univerzitet i privredni subjekti svojim zajedničkim delovanjem daju esencijalnu podršku razvoju karijere i interesu studenta da pronađu dobar i siguran posao. Uz neophodnu studentsku praksu, studijski programi sada se sinhronizuju s realnim poslovnim potrebama kompanija, koje blagovremeno imaju mogućnost zapošljavanja studenata odmah nakon završavanja studija.

Povezivanje privredih subjekata, državnih i javnih institucija i studenata realizuje se na svim Fakultetima i studijskim programima Univerziteta Educons.

Ciljevi studentske prakse:

  • sticanje praktičnih znanja i priprema studenata za prvo zaposlenje
  • upoznavanje potencijalnih poslodavaca s kvalitetom, znanjem, sposobnostima i veštinama budućih diplomaca Univerziteta
  • saradnja na upisu i stipendiranju novih i odabranih sadašnjih studenata
  • obuka i obrazovanje menadžerskih struktura
  • organizovanje tematskih grupnih poseta studenata organizacijama
  • gostujuća predavanja i predstavljanje poslovanja privrednih subjekata