fbpx

Doktorske akademske studije

Doktorske studije Poljoprivredne nauke su prvi put akreditovane 2015 godine, a reakreditovane 2020 godine. Po završetku dokrtorskih studija student stiče naziv: DOKTOR NAUKA – BIOTEHNIČKE NAUKE.

Cilj doktorskih studija je obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad i dalji nastavak akademske karijere na univerzitetu u oblasti poljoprivrede i srodnih oblasti. One se organizuju na Fakultetu za ekološku poljoprivredu Educons Univerziteta, i predstavljaju treći nivo sticanja znanja. Na doktorskim studijama polaznici se osposobljavaju da samostalno vode i kritički procenjuju originalna i naučno zasnovana istraživanja. Sama doktorska disertacija mora pokazati vidljiv i originalan doprinos kandidata nauci i praksi.

Savladavanjem programa doktorskih studija, studenti stiču sledeće sposobnosti, odnosno kompetencije:

  • razumevanje nauke i struke i usvajanje metoda istraživanja u oblasti poljoprivrede;
  • samostalno istraživanje teorijskih i praktičnih problema u cilju dobijanja novih ili poboljšanih rešenja i njihove primene u praksi;
  • timski rad i profesionalnu komunikaciju u cilju unapređenja nauke i struke, kao i saradnju sa inostranim univerziteti i institutima, učešćem na nacionalnim i inostranim projektima, simpozijumima i dr. ;
  • posedovanje kritičke analize i povezivanje znanja i praktičnih iskustava u cilju razvoja novih tehnologija;
  • unapređivanje savremenih trendova u oblasti poljoprivredne nauke i prakse, uloge poljoprivrede u razvoju turizma, ruralnom razvoju i drugim privrednim disciplinama

Uslovi upisa na studijski program: student koji je završio master akademske studije ekološke poljoprivrede, ili neki srodni fakultet iz biotehničkih nauka, može upisati doktorske studije uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova (240 +60) na osnovnim i master akademskim studijama.


Translate »