Nastavni kadar

Predavači Univerziteta Educons veoma su inspirisani, lično i profesionalno. Reč je o ljudima koji se neprekidno usavršavaju i, objavljujući naučne radove u renomiranim časopisima, ostvaruju uslove za dalji napredak u svojoj karijeri. Prateći aktuelne tendencije u svetu, koje su direktno vezane za unapređenje visokog obrazovanja, iskusni profesori, predavači, asistenti i saradnici na Univerzitetu Educons, nove matrice studiranja primenjuju u okviru dinamične interakcije sa studentima čime se postiže potpun efekat prenošenja znanja.

Uvidi javnosti