Nastavni kadar

Predavači Univerziteta Educons veoma su inspirisani, lično i profesionalno. Reč je o ljudima koji se neprekidno usavršavaju i, objavljujući naučne radove u renomiranim časopisima, ostvaruju uslove za dalji napredak u svojoj karijeri. Prateći aktuelne tendencije u svetu, koje su direktno vezane za unapređenje visokog obrazovanja, iskusni profesori, predavači, asistenti i saradnici na Univerzitetu Educons, nove matrice studiranja primenjuju u okviru dinamične interakcije sa studentima čime se postiže potpun efekat prenošenja znanja.

Andrejević Aleksandar

redovni profesor

Andrejević Panić Andrea

docent

Anđelić Goran

redovni profesor

Bjegović Miroslav

vanredni profesor

Bojović Mirjana

docent

Budić Spomenka

redovni profesor

Budžarov Maja

vanredni profesor iz polja umetnosti

Ćurčić Ljiljana

docent

Dimitrijević Maja

docent

Domazet Siniša

vanredni profesor

Držajić Katarina

docent

Đurđević Diona

vanredni profesor

Egić Srđan

docent

Filipović Miroslava

redovni profesor

Galetin Milena

docent

Golubović Dragan

redovni profesor

Gvardiol Mila

vanredni profesor

Ješić Jelena

docent

Jotić Jelena

docent

Jovanović Ljubinko

redovni profesor

Karović Samed

redovni profesor

Litričin Dunić Dragana

vanredni profesor

Malović Marko

redovni profesor

Mašić Aleksandar

vanredni profesor

Milosavljević Tatjana

nastavnik stranih jezika

Muhi Bela

vanredni profesor

Nikolić Ivica

vanredni profesor

Nikolić Olivera

vanredni profesor

Panin Biljana

docent

Panković Dejana

redovni profesor

Parnicki Pavle

docent

Pavlićević Predrag

docent

Penezić Nenad

redovni profesor

Perović Dragan

redovni profesor

Prokić Dunja

vanredni profesor

Pucarević Mira

redovni profesor

Racić Gordana

docent

Radić Danka

docent

Radnović Branislav

vanredni profesor

Radovanović Mirjana

vanredni profesor

Rankov Aleksandra

docent

Rašić Slađan

docent

Stojić Nataša

docent

Supić Dejan

docent

Šiđanin Predrag

redovni profesor

Tadić Jelena

docent

Tekić Predrag

docent

Tilinger Luka

docent iz polja umetnosti

Trbojević Milovan

docent

Vemić Đurković Jelena

vanredni profesor

Vladisavljević Gordana

nastavnik stranih jezika

Vlaški Milan

docent

Vukadinović Simonida

docent

Dinić Slavica

docent

Eremić Đođić Jelica

docent

Grijak Đurđa

redovni profesor

Mihić Svetlana

redovni profesor

Miloščin Stevan

docent iz polja umetnosti

Pepić Selver

docent

Poljak Predrag

docent

Radivojević Mihajlo

docent

Stepanov Jasna

docent

Bajšanski Ivana

docent

Bobić Aco

gostujući profesor

Borbelj Čaba

gostujući profesor

Canjar Ivan

docent iz polja umetnosti

Cvetković Ljiljana

redovni profesor

Čungurski Slavčo

gostujući profesor

Ćirić Kostić Snežana

docent

Dedić Velimir

vanredni profesor

Doroslovački Ksenija

docent

Dražić Dragana

naučni savetnik

Đurić Milorad

docent

Erić Dejan

redovni profesor

Farkaš Robert

vanredni profesor

Ferjančić Podbregar Mojca

gostujući profesor

Gligorova Anita

gostujući profesor

Goračinova Ilijeva Lidija

gostujući profesor

Grupčev Vladimir

gostujući profesor

Jovanović Miodrag

gostujući profesor

Koczor Keul Melinda

gostujući profesor

Kojić Mladenov Sanja

predavač van radnog odnosa

Komuves Šandor

gostujući profesor

Krajić Slobodan

naučni saradnik

Kulačić Mile

docent iz polja umetnosti

Kupusinac Aleksandar

vanredni profesor

Martinović Damjan

docent iz polja umetnosti

Matić Goran

docent

Mihaljev Željko

naučni saradnik

Milenković Slobodan

redovni profesor

Miletić Srđan

naučni saradnik

Milić Stanko

naučni saradnik

Molnar Tamaš

gostujući profesor

Nešić Milan

docent iz polja umetnosti

Ninkov Jordana

viši naučni saradnik

Obradović Ratko

redovni profesor

Panić Dragica

gostujući profesor

Pejdić Ana

docent iz polja umetnosti

Podbregar Iztok

gostujući profesor

Praskić Asim

gostujući profesor

Protić Petar

predavač van radnog odnosa

Radončić Hajradin

docent

Redžepagić Srđan

redovni profesor

Ristanović Elizabeta

redovni profesor

Sigeti Oršolja

gostujući profesor

Stojaković Vesna

vanredni profesor

Stojčevska Biljana

gostujući profesor

Škorić-Zeremski Tijana

naučni saradnik

Štrbac Snežana

naučni saradnik

Štulić Radovan

redovni profesor

Takači Đurđica

redovni profesor

Tanović Petra

predavač van radnog odnosa

Tepavčević Bojan

vanredni profesor

Tot Vilmoš

vanredni profesor

Uzelac Zorica

vanredni profesor

Živkov Baloš Milica

naučni savetnik