Nastavni kadar

Predavači Univerziteta Educons veoma su inspirisani, lično i profesionalno. Reč je o ljudima koji se neprekidno usavršavaju i, objavljujući naučne radove u renomiranim časopisima, ostvaruju uslove za dalji napredak u svojoj karijeri. Prateći aktuelne tendencije u svetu, koje su direktno vezane za unapređenje visokog obrazovanja, iskusni profesori, predavači, asistenti i saradnici na Univerzitetu Educons, nove matrice studiranja primenjuju u okviru dinamične interakcije sa studentima čime se postiže potpun efekat prenošenja znanja.

Uvidi javnosti

Aleksandar Andrejević

redovni profesor

biografija

Marko Malović

redovni profesor

biografija

Goran Anđelić

redovni profesor

biografija

Maja Budžarov

vanredni profesor

biografija

Jasna Jovanov

redovni profesor

biografija

Aleksandar Cvijetinović

docent

biografija

Slađana Čabrilo

vanredni profesor

biografija

Biljana Dodić

docent

biografija

Vasa Dolovački

redovni profesor

biografija

Siniša Domazet

vanredni profesor

biografija

Žarko Drinčić

redovni profesor

biografija

Diona Đurđević

vanredni profesor

biografija

Aleksandra Rankov

docent

biografija

Elizabeta Ristanović

biografija

Milorad Đurić

docent

biografija

Srđan Egić

docent

Jelica Eremić Đođić

docent

Miroslava Filipović

redovni profesor

biografija

Robert Farkaš

vanredni profesor

biografija

Dragan Golubović

redovni profesor

biografija

Mila Gvardiol

vanredni profesor

biografija

Jelena Jotić

docent

biografija

Ljubinko Jovanović

redovni profesor

biografija

Andrea Okanović

docent

biografija

Mile Kulačić

docent

biografija

Dragana Litričin Dunić

vanredni profesor

biografija

Dušan Malbaški

redovni profesor

biografija

Dragan Martinović

redovni profesor

biografija

Damjan Martinović

docent

Ana Pendić

docent

biografija

Svetlana Mihić

vanredni profesor

biografija

Jova Miloradić

vanredni profesor

biografija

Danka Radić

docent

biografija

Tatjana Milosavljević

profesor engleskog jezika

biografija

Bela Muhi

vanredni profesor

biografija

Stevan Miloščin

docent

biografija

Olivera Nikolić

vanredni profesor

biografija

Biljana Panin

docent

biografija

Dejana Panković

redovni profesor

biografija

Milanko Pavlović

vanredni profesor

biografija

Dragan Perović

redovni profesor

biografija

Nenad Penezić

redovni profesor

biografija

Predrag Poljak

docent

biografija

Dunja Prokić

docent

biografija

Mira Pucarević

redovni profesor

biografija

Branislav Radnović

vanredni profesor

biografija

Mirjana Radovanović

vanredni profesor

biografija

Slađan Rašić

docent

biografija

Jelena Sekulić Voljanek

docent

biografija

Nenad Stanković

docent

biografija

Predrag Šiđanin

redovni profesor

biografija

Snežana Štrbac

Vilmoš Tot

vanredni profesor

biografija

Vladimir Tović

docent

biografija

Jelena Vemić Đurković

vanredni profesor

biografija

Gordana Vladisavljević

profesor engleskog jezika

biografija

Milorad Đurić

docent

biografija

Andrea Andrejević Panić

docent

biografija

Jovana Kisin

asistent

biografija

Zoran Brljak

asistent

Ivan Canjar

docent

biografija

Milena Galetin

docent

Jelena Grujić

asistent

biografija

Jelena Ješić

docent

biografija

Jasna Jovanov

redovni profesor

biografija

Milan Mihajlović

docent

biografija

Bojana Vasić

asistent

biografija

Mirjana Radovanović

vanredni profesor

biografija

Milan Nešić

docent

biografija

Gordana Racić

docent

biografija

Miloš Stanković

docent

biografija

Jasna Stepanov

docent

biografija

Nataša Stojić

docent

biografija

Dejan Supić

docent

Ivica Nikolić

vanredni profesor

biografija

Simonida Vukadinović

docent

biografija

Pavle Parnicki

docent

biografija

Anica Milovanović

asistent

biografija