Kontakt

Univerzitet Educons
Vojvode Putnika 85-87,
21208 Sremska Kamenica
Telefon: +381 (21) 4893 610
e.mail: info@educons.edu.rs
PIB:  105699329
Matični broj:  08891443

Gordana Brljak, izvršni direktor
zgrada br. 1, II sprat, kabinet broj 34
Telefon: 021/ 4893- 603
E-mail: gordana.brljak@educons.edu.rs

[/accordion]