fbpx

Doktorske akademske studije

Doktorske studije koje se organizuju na Fakultetu zaštite životne sredine predstavljaju treći nivo sticanja znanja i osposobljavanja studenata za naučno-istraživački rad. Na doktorskim studijama polaznici se osposobljavaju da samostalno vode i kritički procenjuju originalna i naučno zasnovana istraživanja. Sama doktorska disertacija mora pokazati vidljiv nezavisan doprinos kandidata. U okviru analitičnosti pristupa životnoj sredini kao nauci iz prirodno-matematičke oblasti, polaznik će na najvišem nivou biti osposobljen za:

  • razumevanje i ovladavanje znanjima upravljanja i međuzavisnosti strategije održivog razvoja i zaštite životne sredine
  • upravljanje prirodnim vrednostima i zaštićenim prirodnim dobrima
  • uočavanje ekoloških iskušenja i upravljanje životnom sredinom na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, kao i na nivou preduzeća
  • razumevanje i ovladavanje znanjima međusobne povezanosti i zavisnosti ekonomskih i biotehnoloških pitanja životne sredine
  • razumevanje i ovladavanje znanjima međupovezanosti eko-klimatoloških i socijalno-ekonomskih pitanja.

Naučni naziv studijskog programa jeste doktorske studije – nauka o zaštiti životne sredine. Uslovi upisa na studijski program: student koji je završio diplomske akademske studije zaštite životne sredine ili neki srodni fakultet iz prirodno-matematičke oblasti može upisati doktorske studije uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodovana osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama.

Predmeti

Nastavni plan

Plan

Pročitaj više
I godina

Predmeti

Pročitaj više
II godina

Predmeti

Pročitaj više
III godina

Predmeti

Pročitaj više

Translate »