Saradnja sa školama

Srednjoškolci retko imaju priliku da posete neki fakultet i da se upoznaju sa studentskim životom. U cilju uspostavljanja utemeljenih vrednosti obrazovanja, kroz efikasne modele povezivanja obrazovnih institucija, Univerzitet Educons promoviše znanje i zanimanja koja će biti tražena na tržištu rada i u duhu društvene odgovornosti pruža priliku mladim ljudima za besplatno školovanje. Kroz model EDU X FIT programa nastao je međunarodni projekat KNOBUR – Knowledge for Business in Region. Projekat je finansiran od strane Univerziteta, ostvaruje se u saradnji sa srednjim školama iz Srbije i regiona kao partnerima, a svrha je unapređenje obrazovanja mladih i njihova priprema za prelazak na visokoškolske institucije.

Aktivnosti su takmičarskog karaktera i pružaju priliku maturantima da kroz druženje razvijaju takmičarski duh, kreativnost, budu inovativni, pokažu inicijativu i osvoje stipendiju za besplatno školovanje. Budući da srednje i visoko obrazovanje predstavljaju integralni sistem obrazovanja, podeljena je odgovornost prema mladim generacijama, ali i onima koje tek dolaze, čineći, na taj način, krupan korak ka boljoj budućnosti školovanja u Vojvodini i Srbiji. Uspešan start projekta KNOBUR, potvrdio je proaktivan stav Univerziteta kada je reč o neophodnosti sinergetskog povezivanja sa srednjim školama (obrazovnim profilima koji svoj dalji razvoj vide u studijskim programima Univerziteta Educons), s jedne, odnosno sa privredom, s druge strane. Na taj način srednjoškolci, usvajajući praktična znanja i neophodne veštine na studijskim programima Univerziteta, dobijaju priliku da učestvuju u programima univerzitetske saradnje sa privredom i da se, kao krajnje ishodište, svojim marljivim radom, upornošću i istrajnošću izbore za radno mesto.

Naša saradnja sa srednjim školama podrazumeva dvosmerni tok komuniciranja i obuhvata sledeće oblike saradnje:

  • Organizacija i realizacija edukativnih programa i kurseva (školske radionice) za sve zainteresovane učenike prema nastavnom planu škole
  • Organizacija dana karijere za sve učenike u cilju njihove profesionalne orijentacije
  • Promocija studijskih programa Univerziteta u školama
  • Zajedničko učešće na stručnim i naučnim konferencijama i projektima, i dr.