Biblioteka

Biblioteka Univerziteta Educons objedinjuje bibliotečke fondove svih fakulteta. U reprezentativnom prostoru, optimalno standardizovanom za kvalitetan studijski rad, smešteno je više od 5500 inventarnih jedinica koje u potpunosti prate potrebe nastave za sve studijske programe. Dostupna literatura smeštena je prema standardima UDK, pristup joj je slobodan i na raspolaganju je studentima svakodnevno. Svetao i prijatan ambijent bibliotečke čitaonice i pogled na prelepu panoramu Kameničkog parka, Dunava i Novog Sada deluju pozitivno na koncentraciju i omogućuju studentima ugodan i nesmetan rad. Korisnici biblioteke su studenti i zaposleni Univerziteta Educons, ali i ostala fizička i pravna lica, pod uslovima regulisanim opštim aktom o načinu rada biblioteke, odnosno, Pravilnikom.


Radno vreme biblioteke:

pon – pet

8.00 – 16.00 časova

Kontakt

Đurđica Andrić, bibliotekarka

tel. +381 (21) 4893 649

e-mail: djurdjica.andric@educons.edu.rs