Studentski parlament

Studentski parlament predstavlja telo koje omogućava studentima da preko svojih predstavnika ostvare svoja prava i da podnose inicijative čiji je cilj unapređenje studentskog života. Predstavnici Studentskog parlamenta, u skladu sa Statutom, biraju svog predsednika, potpredsednika i predstavnika u stručnom organu Univerziteta Educons.

Nakon održanih izbora za sastav Studentskog parlamenta, 10.4.2019. godine, Komisija za sprovođenje i kontrolu izbornog procesa ustanovila je da su izbori protekli u skladu sa procedurom i pravilima, i da aktuelni saziv Studentskog parlamenta sačinjavaju sledeći studenti:

Zoran Brljak– Fakultet poslovne ekonomije – Predsednik Studentskog
parlamenta
zoranbrljak@gmail.com
Tatjana Radaković – Fakultet za studije bezbednosti- Potpredsednik
Studentskog parlamenta
tatjanaradakoviczr@gmail.vom
Aleksandar Meng – Predstavnik Studentskog parlamenta
aleksandar20meng@gmail.com