fbpx

Poslovna ekonomija.

Globalizacija, stalne i brze promene, tehnički napredak, tehnološke inovacije, demografska kretanja i virtuelizacija radnog okruženja stavljaju nove izazove pred obrazovanje. Novo vreme zahteva ne samo nova znanja, već nove sisteme vrednosti, stručnjake koji će biti u stanju da odgovore na te izazove. Svrha studijskog programa poslovna ekonomija i menadžment je obrazovanje studenata na nivou osnovnih akademskih studija koje obezbeđuje sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje profesionalnih menadžerskih zadataka i nastavak obrazovanja u okvirima evropskog obrazovnog prostora. Tokom studija studenti treba da steknu i unaprede sposobnosti za odgovarajuće specifične oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, što podrazumeva upotrebu poslovnih slučajeva, timskog rada i konsultacija koje se koriste u obrazovnom procesu studijskog programa Poslovna ekonomija i menadžment.

Pohađanjem studijskog programa student stiče široku osnovu znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, koje treba da ga učine sposobnim za odgovorno rukovođenje i koordiniranje kompleksnim poslovnim aktivnostima, kreativno rešavanje problema organizacije i menadžmenta, kao i strategijsko usmeravanje potencijala preduzeća itd.

ZVANJA:

  • Student koji završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv DIPLOMIRANI EKONOMISTA (240 ESPB);
  • Student koji završi master akademske studije (60ESPB) stiče stručni naziv MASTER EKONOMISTA (240+ 60 ESPB);
  • Student koji završi master akademske studije (60ESPB) stiče stručni naziv MASTER MENADŽER (240+ 60 ESPB);
  • Završetkom doktorskih studija (180 ESPB) student stiče titulu DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE (300+180 ESPB).

A globalizáció, az állandó és gyors változások, a műszaki fejlődés, a technológiai újítások, a demográfiai trendek és a munkakörnyezet virtualizálása új kihívásokat jelentenek az oktatás számára. Az új idők nem csak új ismereteket igényelnek, hanem új értékrendszereket is, szakértőket, akik képesek lesznek reagálni ezekre a kihívásokra. Az üzleti gazdaságtan és menedzsment tanulmányi program célja a hallgatók oktatása az alapfokú tanulmányok szintjén, amely biztosítja a szakmai vezetői feladatok elvégzéséhez és az európai oktatási téren folytatott továbbképzéshez szükséges ismeretek és készségek elsajátítását. Tanulmányaik során a hallgatóknak meg kell szerezniük és fejleszteniük kell képességeiket az üzleti gazdaságtan és a menedzsment megfelelő specifikus területeire, ideértve az üzleti lehetőségek felfedezését, a csapatmunka és a konzultációk felhasználását az üzleti gazdaságtan és menedzsment tanulmányi program oktatási folyamatában.

A tanulmányi programban való részvétellel a hallgató széles körű ismereteket és készségeket szerez az üzleti gazdaságtan és a menedzsment területén, amelyek képessé teszik őt a felelősségteljes gazdálkodásra és összetett üzleti tevékenységek összehangolására, a kreatív problémamegoldó szervezésre és menedzsmentre, valamint a vállalati potenciál stratégiai irányítására.

CÍM:

  • Az alapfokú tanulmányokat befejező hallgató megszerzi a OKLEVELES KÖZGAZDÁSZ (BSc) (240 ESPB) végzettséget;
  • Azok a hallgatók, akik befejezik a MANAGEMENT tanulmányi programot, megszerzik a MENEDZSER végzettséget (180 ESPB);
  • Az a hallgató, aki az akadémiai tanulmányok MESTER (MSc) szakát elvégzi (60 ESPB) megszerzi a MESTER KÖZGAZDÁSZ címet (240+ 60 ESPB);
  • A doktori tanulmányok (Phd) (180 ESPB) befejezése után a hallgató megszerzi a TUDOMÁNYOK DOKTORA – GAZDASÁGTUDOMÁNYOK címet (300 + 180 ESPB).

Bővebb információért érdeklődni magyar nyelven koordinátorunknál:

Tel. +381 (0) 64 146 24 142

 


Translate »