fbpx

Master akademske studije

Studijski program  „Poslovna ekonomija“ na master akademskim studijama ima za cilj da formira kompetentne visokokvalifikovane master ekonomiste, koji će moći samostalno da rade u specifičnim tržišnim okolnostima na visoko složenim upravljačko-organizacionim poslovima, u malim i srednjim preduzećima, javnom sektoru ili finansijkom posredovanju.

Završetkom ovog studijskog programa student stiče naziv „master ekonomista“.

U strukturi studijskog programa  „Poslovna ekonomija“ na osnovnim akademskim studijama zastupljeni su sledeće grupe predmeta:

 • Akademsko-opšteobrazovna – obuhvata sticanje znanja iz oblasti  društveno-humanističkih nauka.
 • Teorijsko-metodološka – obuhvata sticanje znanja iz oblasti ekonomskih predmeta.
 • Naučno-stručna – obuhvata sticanje naučno zasnovanih stručno primenjivih znanja iz oblasti poslovne ekonomije, finansija i marketinga.
 • Stručno-aplikativna – obuhvata sticanje specifičnih znanja i veština iz finansija, bankarstva i marketinga kao uslužnih delatnosti, neophodnih u savremenom procesu poslovanja.

Na ovaj studijski program mogu se upisati kandidati koji završe četvorogodišnje osnovne akademske studije, odnosno ostvare najmanje 240 ESPB bodova.

Studijski program na master studijama traje jednu godinu, odnosno dva semestara i čine ga obavezni i izborni predmeti, svi su jednosemestralni, studentska praksa (za nezaposlene) kao i obavezni master rad.

Naši studenti stiču i usavršavaju znanja i sposobnosti za specifične oblasti ekonomije, što podrazumeva solidnu teorijsku osnovu, metodološki rigorozan pristup, ali i oslanjanje na analizu poslovnih slučajeva, timski rad i svakodnevne konsultacije sa nastavnicima i saradnicima Fakulteta.

Osnovni ciljevi master programa su da studenti steknu temeljne kompetencije iz:

 • makroekonomije (poznavanje makroekonomskoh modela i promenljivih) i mikroekonomije (funkcionisanja tržišta, ponašanja preduzeća i potrošača), te ekonometrijskih metoda i pristupa
 • primene inovacija i upravljanja promenama
 • finansijskih tržišta, međunarodnog bankarstva i osiguranja
 • savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, praćenja i kontrole tržišne tražnje na principima integralne poslovne filozofije marketinga,
 • savremenih koncepata, tehnika i alata koji se koriste u planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli poslovanja,
 • komparativne analize finansijskih izveštaja radi planiranja, kontrole i odlučivanja, zatim revizije finansijskih izveštaja i organizacije računovodstvenog sistema,
 • problematike poslovođenja u privrednim i neprivrednim organizacijama, institucijama sistema i privatnom sektoru;

Specifični ciljevi ovog studijskog programa su:

 • identifikacija i analiza relevantih podataka,
 • osposobljavanje studenata za primenu ekonomskih principa i zakonitosti u formulaciji i vođenju ekonomskih politika,
 • sticanje preduzetničkih veština neophodnih pri ekonomskoj analizi i donošenju poslovnih odluka,
 • razvoj i komunikacionih veština
 • razvijanje sposobnosti samostalnog i timskog rada,
 • posticanje naučne radoznalosti, entuzijazam za permanentno učenje

Preuzmite PROMO flajer

Predmeti

Nastavni plan

Plan

Pročitaj više
I godina

Predmeti

Pročitaj više

Translate »