fbpx

Master ekonomista

Koncepcija i sadržaj studijskog master programa poslovna ekonomija proistekao je iz nastojanja da se daljim naučno-stručnim obrazovanjem studentima omogući produbljivanje znanja iz oblasti: makroekonomije (poznavanje makroekonomskog agregata, modela, veličina); mikroekonomije (načina funkcionisanja tržišta, tržišnih struktura, ponašanja preduzeća u specifičnim konkretnim tržišnim strukturama); ekonomske politike i ekonomskog sistema; savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole tržišnog uspeha na principima integralne poslovne filozofije marketinga i brendiranja; savremenih koncepata, tehnika i alata koji se koriste u planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli (menadžmentu) poslovnih procesa; funkcionisanja bankarskog i finansijskog sistema u EU i kod nas; interne i eksterne revizije; kao i osiguranja, turizma, sporta, logistike i upravljanja zdravstvenim organizacijama.

Ovako modeliran master program omogućava studentima da kroz izborne predmete stave akcenat na proučavanje teorijskih i praktičnih aspekata funkcionisanja finansijskog i osiguravajućeg sistema u svetu i kod nas, načinima uspostavljanja kvaliteta u logistici i modeliranju procesa logističkih sistema, pravilima izgradnje i funkcionisanja međunarodnogturizma i turističke politike, angažovanju i praćenju resursa i upravljanju promenama usportu, procesu funkcionisanja marketing istraživanja, brendiranja i međunarodnog marketinga, kao i savremenog pristupa u oblasti upravljanja zdravstvenim organizacijama.


Translate »