fbpx

Master ekonomista u oblasti zdravstva

Zdravstveni sistem je jedan od najkompleksnijih sistema u društvu i priroda upravljanja zdravstvenim organizacijama ogleda se upravo u multidisciplinarnosti ove delatnosti. Direktori i/ili menadžeri u zdravstvenim ustanovama na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite prepoznaju oblast upravljanja konkretnom ekonomskom stvarnošću zdravstvenih ustanova (ekonomika poslovanja zdravstvenih organizacija) kao osnovni instrument za bolje usklađivanje resursa i usluga sa zdravstvenim potrebama stanovništva. Ovako koncipiran nastavni plan, kao odgovor na aktuelni reformski trenutak u našem zdravstvenom sektoru, namenjen je prevashodno lekarima-rukovodiocima zdravstvenih ustanova u procesu njihove svakodnevne brige o organizaciji pružanja zdravstvenih usluga, kao i evaluacije dobijenih rezultata u cilju poboljšanja svih radnih procesa u konkretnoj organizaciji.

Uz obavezne, izborom nastavnih predmeta iz oblasti zdravstvenog sistema, studenti, kroz interdisciplinarni pristup, stiču specijalizovano znanje usmereno ka savremenim metodama i tehnikama rukovođenja složenom organizacijom zdravstvenih ustanova. Akcenat je dat na razumevanje i ovladavanje ključnim ekonomskim kategorijama kao što su troškovi poslovanja, principi poslovanja (poslovna efikasnost i efektivnost), tokovi novčanih sredstava, interna kontrola i revizija, ali i upravljačkim znanjima i veštinama – upravljanjem kvalitetom i ljudskim resursima, organizovanje i timski rad, kao i upravljanjem znanjem u funkciji unapređivanja funkcionisanja zdravstvenih organizacije i reforme zdravstvenog sistema u celini. Nastavni plan

Studijski program traje jednu godinu (dva semestra) i ima ukupno 60 ESPB bodova. Aktivna nastava se ostvaruje putem predavanja, vežbi, konsultacija i mentorskog rada, kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima. Nakon završetka ovog programa, student izborom nastavnih predmeta iz oblasti zdravstva, stiče zvanje master ekonomista (zvanje naznačeno na diplomi), odnosno master ekonomista – u oblasti zdravstva, kao bliže određenje akademskog naziva, sadržano u dodatku diplomi.


Translate »