fbpx

Master ekonomista u oblasti regionalnog razvoja i upravljanja projektima

Regionalni razvoj i upravljanje projektima je multidisciplinarni master studijski program razvijen na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta EDUCONS. Program se nadovezuje na različite programe osnovnih studija, dostupne kako na Univerzitetu EDUCONS, tako i na ostalim univerzitetima. Akcenat studijskog programa stavljen je na sagledavanje aspekata regionalnog razvoja kroz prizmu približavanja Srbije Evropskoj uniji i izazovima koje ono nosi, a stručnjaci stiču znanja iz oblasti regionalnog razvoja, znanja za rad na poslovima planiranja i programiranja u okvirima zemlje ili za zemlju sa nivoa EU institucija, ali i za sam rad na formulaciji i implementaciji projekata.

Pridruživanje Evropskoj uniji zahteva i angažman velikog broja stručnjaka iz oblasti menadžmenta planiranja regionalnih politika, kako u Srbiji tako i u institucijama Evropske unije, te je primarni cilj studijskog programa usavršavanje i unapređenje kapaciteta javne administracije i kreiranje visokokvalifikovanih eksperata koji će biti nosioci procesa.

Univerzitet EDUCONS je pravovremeno prepoznao potrebu izgradnje kapaciteta kroz obrazovanje kadrova u navedenoj oblasti, i kroz učešće u realizaciji specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade AP Vojvodine.
Dinamika rada na studijskom programu je prilagođena i osobama koje su u radnom odnosu, primarno zaposlenima u pokrajinskim, republičkim i lokalnim telima, kao i ostalim organizacijama koje se profilišu kao nosioci lokalnog i regionalnog razvoja. Studijski program je dizajniran tako da pruži polaznicima specifična znanja iz oblasti lokalnog i regionalnog razvoja, eksternog finansiranja, dostupnih programa Evropske unije i upravljanja projektima. Nastavni plan i program je koncipiran tako da pruži napredna znanja iz oblasti pisanja i implementacije projekata, sa posebnim akcentom na finansijski menadžment. Po završetku master studijskog programa, polaznici će biti osposobljeni za rad na odgovornim pozicijama u domenu planiranja i upravljanja regionalnim razvojem, na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji, ali i na pitanjima nadnacionalih integracija, posebno u domenu približavanja Srbije Evropskoj uniji.


Translate »