Akreditacija

NIO akreditacija odluka – 15.03.22.

Dopuna uverenja o akredirtaciji  OAS POSLOVNA EKONOMIJA STD. NA DALJINU2021

Dopuna uverenja OAS POSLOVNA EKONOMIJA 2021

Uverenje o akreditaciji OAS POSLOVNA EKONOMIJA STUDIJE NA DALJINU 2021.

Uverenje o akreditaciji DAS DIGITALNA PRODUKCIJA 2020

Uverenje o akreditaciji DAS POLJOPRIVREDNE NAUKE 2020.

Uverenje o akreditaciji DAS POSLOVNA EKONOMIJA U MEĐUNARODNOM PROMETU 2021

Uverenje o akreditaciji MAS ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2020.

Uverenje o akreditaciji MAS POSLOVNA EKONOMIJA 2020.

Uverenje o akreditaciji MAS INORMATIČKO INŽENJERSTVO 2020.

uverenje o akreditaciji MAS EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA 2021.

Uverenje o akreditaciji MAS DIGITALNA PRODUKCIJA 2020.

Uverenje o akreditaciji DAS ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2020.

Uverenje o akreditaciji DAS STUDIJE BEZBEDNOSTI 2021.

Uverenje o akreditaciji OAS DIGITALNA PRODKCIJA 2020.

Uverenje o akreditaciji OAS INFORMATIČKO INŽENJERSTVO 2020.

Uverenje o akreditaciji OAS ORGANSKA POLJOPRIVREDA 2021.

Uverenje o akreditaciji OAS POSLOVNA EKONOMIJA2020.

Uverenje o akreditaciji OAS RAZREDNA NASTAVA ..

Uverenje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije – Poslovna ekonomija studije na daljinu 2014 (2)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije – Poslovna ekonomija studije na daljinu 2014

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije – Menadžment (2) Dozvola za rad 2015

Dozvola za dom

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije – Poslovna ekonomija 2014

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa master akademske studije – Poslovna ekonomija 2014

Dopuna odluke o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije – Poslovna ekonomija 2014

Dopuna odluke o akreditaciji studijskog programa master akademske studije – Poslovna ekonomija 2014

Dopuna odluke o akreditaciji studijskog programa doktorske akademske studije – Poslovna ekonomija 2014

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije – Menadžment

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademske studije – Zelena ekonomija

Uverenje – PE(2)

Uverenje -PE

Uverenje o akreditaciji školovanja

Dopuna dozvole za rad – Ekološka poljoprivreda OAS i MAS

Dozvola za rad Univerziteta Educons 02.04. 2015.

Uverenja o akreditaciji studijskih programa OAS I MAS- Studije bezbednosti i MAS- Master učitelj

Dopuna dozvole za rad- OAS i MAS Studije bezbednosti i MAS Učiteljski fakultet

Uverenje o naučnoj akreditaciji (2018)

Uverenje o akreditaciji doktorskih akademskih studija Klasičnog slikarstva (2018.)

Akreditacija Osnovne akademske studije Zaštita životne sredine

Akreditacija Master akademske studije Zaštita životne sredine

Akreditacija Doktorske akademske studije Zaštita životne sredine