Strateško planiranje na lokalnom i regionalnom nivou

Strateški plan razvoja je osnovni planski dokument koji definiše optimalne razvojne pravce lokalnog područja uzimajući u obzir obeležja, prednosti i ograničenja posmatranog područja i njegovog okruženja. Strateški plan razvoja jedinicama lokalne samouprave omogućava planiranje, realizaciju, kontrolu i evaluaciju privrednog razvoja, potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele da ulažu, dok je za donatore osnovni dokument na osnovu kojeg odlučuju o dodeli bespovratnih sredstava. Sa ciljem kontinuiranog usklađivanja sa promenama u okruženju, proces izrade Strateškog plana razvoja, uključuje i njegovu reviziju i prilagođavanje sa novonastalim promenama u zakonodavnom, institucionalnom i strateškom okviru, i osigurava dinamičnost celokupnog procesa. Osnove naše metodologije strateškog planiranja područja su:

  • Definisanje lokalnih resursa
  • Animiranje i uključivanje ključnih lokalnih aktera iz privatnog, civilnog i javnog sektora, kao i sfere nauke
  • Definisanje modela upravljanja resursima, njihovog upošljavanja sa ciljem rasta i razvoja celokupne zajednice,
    bottom-up pristup
  • Usklađivanje prioritetizacije sa krovnom strateškom dokumentacijom i potencijalnim izvorima finansiranja

Na čemu se zasniva razvoj Vašeg područja?

Jesu li Vaši resursi stavljeni u funkciju?
Kako će izgledati Vaša opština za 5 ili 10 godina?
Pružamo Vam pomoć da dostignete najbolje odgovore na navedena pitanja.