Misija i vizija

Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici, osnovan 2008. godine, dinamična je visokoškolska ustanova koja prati i usvaja naučne i obrazovne trendove, a trenutno se u njenom sastavu nalazi čak jedanaest fakulteta.

Poslednjih godina Univerzitet Educons uspešno razvija značajne izmene u konceptu studiranja koje se odnose na način transfera znanja u nastavno-naučnoj oblasti. Takozvani BLENDED LEARNING koncept nastave prerastao je tradicionalni sistem predavanja (repetitivna matrica studiranja) na koji su profesori i studenti navikli. Umesto toga, nova matrica studiranja podrazumeva interaktivne razgovore i razmenu znanja kroz diskusije studenata u grupama sa profesorima (koji sada postaju korektori toka misli i zaključaka studenata u vezi sa tematizacijom određenih problema), u toku i mimo nastave, uz dodatno korišćenje svih tehnoloških pogodnosti (tablet računar, ipad, laptop računar, i sl.)

Druga važna inovacija u okviru novog modela studiranja na Univerzitetu Educons jeste tendencija da se Univerzitet transformiše u status FONDACIJE tj. fondirane ustanove (ugledni model ovakvog funkcionisanja uspostavljen je na Univerzitetu Stanford, SAD). Ovde je reč o ulasku Univerziteta u proces tzv. PROJEKTNOG STUDIRANJA, što podrazumeva suštinski novi nivo povezivanja sa kompanijama i formulisanje odnosa fondator (kompanija) i fondacija (Univerzitet), a to je, naposletku, esencijalna podrška životnom interesu studenta da pronađe  dobar i siguran posao, ali istovremeno i mehanizam koji pokreće njegov motiv za učenje. Studijski programi sada se sinhronizuju s realnim poslovnim potrebama kompanija, uz mnogo prakse, a one, opet, blagovremeno određuju konkretan broj studenata  koji žele da zaposle.

Treća krucijalna novina vezana za Univerzitet jeste formiranje MEĐUNARODNOG KAMPUSA UNIVERZITETA EDUCONS koji, kroz izuzetna ulaganja, nudi visok nivo studentskog standarda i predstavlja prvi primer takve vrste kada je u pitanju privatno visoko školstvo u regiji Zapadnog Balkana. Naime, od školske 2015/2016. godine, u sastavu Univerziteta nalazi se i moderno opremljen studentski dom, a od septembra iste godine zidanje kampusa biće nastavljeno priključivanjem sportske hale kojom će najzad biti ostvaren zdrav koncept studiranja, karakterističan za Zapad: učim – živim – bavim se sportom.

Misija Univerziteta Educons je da obezbedi funkcionalnu sintezu tradicionalnog i inovativnog obrazovanja, omogućavajući svojim studentima sticanje primenljivih znanja i diploma za novo vreme koje nosi obeležje globalnog i multidisciplinarnog pristupa društvenim procesima. Kod studenata razvijamo kreativnost i samostalnost u radu, sposobnost za preduzetničko, inovativno razmišljanje, nov pristup problemima i istraživački duh. Našom vizijom želimo da doprinesemo sveukupnoj transformaciji društva kontinuiranim inoviranjem u obrazovnom procesu, istraživanju, kreativnosti i preduzetništvu.

Vizija budućnosti Univerziteta Educons zasnovana je na činjenici da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope nalaze u promenama, procesu reformi i tranzicije ka građanskom, demokratskom društvu utemeljenom na vladavini prava i tržišnoj ekonomiji sa dominacijom privatnog vlasništva. Nadamo se da ćete nam ukazati poverenje u aktuelnom društvenom trenutku, poštujući, pre svega, akademsku slobodu, težnju ka obrazovnoj i sveukupnoj izvrsnosti, socijalnu odgovornost i transparentnost kao naše bazične vrednosti.

Znanje je moć! Obrazovanjem dobijate mogućnost da birate posao, dok u suprotnom, posao bira Vas!