fbpx

Učiteljski fakultet

Učiteljski fakultet omogućava sticanje širokog obrazovanja i usvajanje visokih moralnih vrednosti neophodnih za kvalitetno obavljanje učiteljske profesije i artikulisan odnos pojedinca i društva. Obrazovno-vaspitna delatnost je izuzetno složen i društveno važan segment stoga se, u poslednje vreme, ističe neophodnost visoke profesionalnosti i odgovornosti učitelja, kao i dragocenost ove profesije u kreiranju boljeg sveta.

S obzirom na to da savremeno društvo zahteva sticanje funkcionalnih, primenljivih znanja, kao i atraktivnost nastavnih programa, studijski program Učiteljskog fakulteta usklađen je sa trendovima sličnih obrazovnih institucija širom sveta i koncipiran u skladu sa evropskim standardima i modernim pristupom nastavi.

Studijski program RAZREDNA NASTAVA namenjen je onima koji žele da postanu moderni učitelji koji će svojom kreativnošću, stručnošću i tolerancijom učestvovati u procesu vaspitanja i obrazovanja dece 21. veka. Istovremeno, ovaj program je interesantan i za one koje privlače značajni, inspirativni, odgovorni i dinamični poslovi u srodnim obrazovnim institucijama – ustanovama kulture i medija. Cilj studijskog programa je sticanje visokih kompetencija, profesionalnih znanja i veština potrebnih za uspešno obavljanje učiteljske profesije u savremenom društvu, kao i razvijanje kritičkog mišljenja i komunikacionih sposobnosti neophodnih za rad u oblastima obrazovanja, kulture i medija.

Jedan od značajnih ciljeva jeste razvijanje kritičke svesti o proceni sopstvenog rada, istraživanje različitih mogućnosti za dalje unapređivanje teorijskih i praktičnih znanja u skladu sa zahtevima razvoja savremenog društva koje podrazumeva značaj stalnog usavršavanja i obrazovanja.

 

ZVANJA

  • Student koji završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv DIPLOMIRANI UČITELJ (240 ESPB).
  • AKREDITOVAN JE I STUDIJSKI PROGRAM MASTER UČITELJ (60 ESPB).

Translate »