fbpx

Master akademske studije

Cilj studijskog programa je da obrazuje i profesionalno osposobi stručnjake koji će, po završetku programa, imati dovoljno opštih, ali i stručnih znanja za obavljanje poslova učitelja − koji zahtevaju kritičku odgovornost da svojim učenicima pomognu u razvoju sopstvenih kapaciteta: obrazovnih, kulturnih i vaspitnih. Od savremenog učitelja to iziskuje visok stepen opšteg znanja, poznavanje savremenih metoda i oblika rada, savremenih modela rada u toku nastavnog procesa, te koncipiranje interaktivnog, odgovornog i participirajućeg pristupa učenicima u nastavi. Učenici, deca, u ulozi korisnika školskih usluga, uglavnom se nalaze u makrosistemu koji odudara od njihovog prirodnog koncepta razvoja, porodice, što pojačava potrebu savremenog učitelja, za sveobuhvatnijim pristupom u nastavnom procesu.

Studijski program drugog stepena, akademskih studija traje jednu akademsku godinu (2 semestara), i odvija se na srpskom jeziku.

Master akademske studije za sticanje stručnog naziva: Master učitelj traju dva semestra i podrazumevaju polaganje 5 obaveznih i 2 izborna bloka. Osim navedenih obaveznih i izbornih predmeta student izrađuje master rad, koji treba da ima formu teorijsko – istraživačkog rada.

Studijski program je koncipiran u skladu sa najnovijim zahtevima i standardima razvoja savremenog obrazovanja

Predmeti I godina

Nastavni plan

Plan

Pročitaj više
I godina

Predmeti

Pročitaj više

Translate »