fbpx

Studije bezbednosti

Savremeni izazovi u okruženju i svetu neminovno ukazuju na potrebu profilisanja kadra koji će biti sposoban da predviđa i reaguje na različite bezbednosne izazove u svim sferama savremenog poslovanja i egzistencije društva. Bezbednosni izazovi, rizici i pretnje su postali deo svakodnevnice.

Sadržaji predmeta studijskog programa omogućavaju uspešno suprotstavljanje takvim pretnjama. Stečena znanja svršenim studentima obezbeđuju rad na sprovođenju mera i aktivnosti u oblasti civilne zaštite, zaštite životne sredine, menadžmentu ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, korporativnoj bezbednosti, humanitarnim aktivnostima i ostalim mnogobrojnim aktivnostima usmerenim na jačanje bezbednosti na svakom od hijerarhijskih nivoa unutar Srbije i međunarodne zajednice.

Realizacijom studijskog programa, budući svršeni diplomci stiču multidisciplinarna znanja neophodna za rad u okviru različitih korporativnih organizacija i društva u celini, prvenstveno razumevajući i procenjujući različite bezbednosne izazove čime doprinose uspešnim upravljačkim procesima u društvu i drugim organizacijama. Studijski program studente obrazuje za diplomiranog menadžera bezbednosti.

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Studije bezbednosti je školovanje menadžera bezbednosti koji dobijaju širok spektar znanja i sposobnosti iz oblasti nauka bezbednosti, uz mogućnost trajnog usavršavanja i akademskog napredovanja. To, pored ostalog, uključuje i razvoj kreativnih menadžersko-bezbednosnih sposobnosti neophodnih u analizi različitih problema, sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja, razvijanje osobina koje su potrebne za timski rad, kooperativnost, komunikativnost i ovladavanje potrebnim veštinama koje su neophodne za produktivan profesionalni rad.

ZVANJA:

  • Student koji završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv DIPLOMIRANI MENADŽER BEZBEDNOSTI (240 ESPB);
  • Student koji završi master akademske studije (60 ESPB) stiče stručni naziv MASTER MENADŽER BEZBEDNOSTI (60 ESPB);
  • Student koji završi doktorske studije (180 ESPB) stiče stručni naziv DOKTOR NAUKA – NAUKE BEZBEDNOSTI (300+180 ESPB).

Translate »