Studentska organizacija

Educons studentska organizacija (ESO) predstavlja poseban vid angažovanja studenata koji se odnosi na realizaciju svih onih aktivnosti koji reprezentuju Univerzitet od strane studenata i koje su neophodne za njihov kvalitetan društveni život.

U sastavu ESO nalaze se promo tim, debatni klub i takmičarske ekipe u disciplinama ’„znanje’’ i „case study”, kao i sekcija za sport i turizam. Članovi ESO učestvuju u organizovanju apsolventske ekskurzije, apsolventske večeri, studentske žurke, i u saradnji sa Studentskim parlamentom iniciraju gostujuća predavanja, teme okruglih stolova i tribina.

Članovi Educons studentske organizacije su svi oni studenti koji žele da učestvuju u kreiranju sadržaja važnih za studentski život. Aktivnosti studentske organizacije Univeziteta Educons – ESO su i humanitarne akcije, akcije u vezi sa zaštitom životne sredine, sportska takmičenja, triatlon, maraton, učešće i organizacija Univerzijade, učešće na menadžerijadama, zaštitijadama i turizmijadama, organizacija studentskih žurki, aktivnosti na području marketinga, uređivanje univerzitetskog časopisa „Monitor Univerziteta Educons“, takmičenja iz menadžmenta, preduzetništva, marketinga, učešće na brojnim radionicama, projektima, izradama stručnih publikacija, aktivno učešće na brojnim domaćim i inostranim konkursima sa zapaženim rezultatima.

Pored inicijativa na Univerzitetu, predstavnici ESO učestvuju i u aktivnostima Studentske konferencije Srbije – SKONUS.