fbpx

Reč dekana

Dragi maturanti,

Koleginice i kolege diplomci,

Globalizacija, stalne i brze ekonomske promene, tehnički napredak, internet revolucija, digitalizacija, tehnološke inovacije, demografska kretanja i virtuelizacija radnog okruženja, stavljaju nove izazove pred visoko obrazovanje. Novo vreme zahteva ne samo nova znanja, već i unapređene metodologije detekcije i rešavanja poslovnih prepreka, te stručnjake koji će biti u stanju da odgovore na te izazove. Ponuda i misija Fakulteta poslovne ekonomije ogleda se u pružanju efikasnog i široko primenjljivog sistema obrazovanja na nivou osnovnih akademskih, master i doktorskih studija.

Naši fleksibilni i ažurno inovirani programi obezbeđuju sticanje savremenih znanja i veština iz oblasti ekonomije, finansija, marketinga i upravljanja, nephodnih kako za obavljanje profesionalnih menadžerskih zadataka u privatnom sektoru, javnim preduzećima ili državnoj administraciji, tako i za nastavak školovanja u okvirima evropskog obrazovnog prostora. Tokom studija, naši studenti stiču i usavršavaju znanja i sposobnosti za specifične oblasti poslovne ekonomije, finansija i menadžmenta, što podrazumeva solidnu teorijsku osnovu, metodološki rigorozan pristup, ali i oslanjanje na analizu poslovnih slučajeva, timski rad i svakodnevne konsultacije sa nastavnicima i saradnicima Fakulteta, koji se naporedo primenjuju u obrazovnom procesu na Fakultetu poslovne ekonomije.

Pohađanjem naših studijskih programa, polaznici stiču široku i lako prilagodljivu matricu znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije, finansija i menadžmenta, što studente osposobljava za odgovorno rukovođenje i uspešnu koordinaciju kompleksnim poslovnim aktivnostima, kreativno rešavanje problema finansiranja, razvoja, organizacije i rukovođenja, kao i za strategijsko usmeravanje potencijala preduzeća, banaka, NVO ili javnih službi, u kojima se naši diplomci zapošljavaju.

Dobrodošli na Fakultet poslovne ekonomije Edukons univerziteta! Lakše je kad ste bolji – učite uz nas!

S poštovanjem,
Prof. dr Marko Malović
Dekan

Translate »