fbpx

Osnovne akademske studije

Studijski program poslovna ekonomija na osnovnim akademskim studijama ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja, neophodnih za uspešno uključivanje u savremenu, tržišno orijentisanu privrednu strukturu. Savladavanjem akademsko-opšteobrazovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih nastavnih disciplina na ovom studijskom programu, studenti će biti osposobljeni za primenu stečenih znanja u suočavanju sa praktičnim poslovnim problemima na nivou savremenih organizacija i njihovog svakodnevnog poslovanja, ali i razumevanju ekonomsko-političkih problema na makro nivou.

Na taj način, specifični ciljevi ovog studijskog programa na osnovnim akademskim studijama u osnovi imaju prenošenje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za osnovne ekonomske principe i zakonitosti; pripremu studenata za prepoznavanje i razumevanje operativnih poslovnih situacija u uslovima nesigurnosti, neizvesnosti i rizika; sticanju odgovarajućih opštih i ličnih veština neophodnih pri ekonomskoj analizi poslovnih situacija, kao i podsticaj razvoju grupnog, odnosno timskog rada.

Studijski program na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, odnosno osam semestara i čine ga obavezni i izborni predmeti, koji su jednosemestralni, kao i obavezno odbranjen završni rad. Izbornim predmetima student može uticati na strukturu studijskog programa i, samim tim, oblikovati svoj akademski profil. Po završetku osnovnih akademskih studija i ostvarenih 240 ESPB bodova, student stiče stručni naziv diplomirani ekonomista.

Studijski program menadžment na osnovnim akademskim studijama ima za cilj sticanje akademskih i praktičnih menadžment znanja i veština iz oblasti ekonomije, finansija, javne uprave, prava, marketinga, poslovne etike, komunikacija, poslovnih informacionih sistema i drugih oblasti neophodnih u rešavanju svakodnevnih konkretnih menadžment zadataka u modernom poslovnom okruženju.

Preuzmite PROMO flajer

Predmeti

Nastavni plan

Plan

Pročitaj više
I godina

Predmeti

Pročitaj više
II godina

Predmeti

Pročitaj više
III godina

Predmeti

Pročitaj više
IV godina

Predmeti

Pročitaj više

Translate »