fbpx

Dekanski kolegijum

Dekanski kolegijum Fakulteta poslovne ekonomije čine:

Dekan (Prof. dr Marko Malović),
Prodekan za nastavu (Doc. dr Jelena Gajin),
Prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju (Doc. dr Simonida Vukadinović),
Prodekan za odnose sa javnošću (Prof. dr Diona Đurđević) ,
Rukovodilac postdiplomskih programa (Prof. dr Diona Đurđević) i
Prodekan za saradnju sa privredom (Prof.dr Jelena Ješić)

Nastavnici i saradnici Fakulteta poslovne ekonomije koncentrišu svoje nastavno-naučne aktivnosti i savetodavne kompetencije u okviru tri Katedre i to:

Katedra za ekonomiju i finansije (Šef Katedre Prof. dr Nenad Penezić)
Katedra za menadžment (Šef Katedre Prof. dr Ivica Nikolić)
Katedra za marketing i komunikacije (Šef Katedre Prof. dr Branislav Radnović)


Translate »