fbpx

Master akademske studije

Studijski master program Zaštita životne sredine je oblikovan na osnovu profila koji su potrebni za rešavanje problema u životnoj sredini u našoj zemlji, ali i na osnovu iskustava i sličnih studijskih programa u EU i zemljama u svetu. Pri tome, akcenat u koncipiranju ovog studijskog programa stavljen je na sticanje znanja koja će pojedincu omogućiti da upravlja procesima i analitičkim metodama upravljanja zaštitom životne sredine, te da integralno budu spremni da daju odgovore na sve probleme na koje nailaze u industrijskim postrojenjima, javnim preduzećima ili državnim institucijama. Ishod procesa učenja je osposobljavanje studenata za primenu stečenog znanja u praksi u oblasti zaštite životne sredine; samostalan naučni i timski rad; korišćenje stručne i naučne literature u profesiji; formiranje naučno zasnovanog mišljenja i nastavak obrazovanja.
Master akademske studije Zaštite životne sredine traju jednu godinu (dva semestra) i tokom studija stiče se 60 ESPB bodova. Uslov za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije sa najmanje 240 ESPB. Nakon završenih studija stiče se stručni, odnosno akademski naziv Master analitičar zaštite životne sredine.
Studije se izvode kroz aktivnu nastavu predmeta (predavanja, računarske, auditorne i laboratorijske vežbe, konsultacije i dr.), a obuhvataju i izradu seminarskih radova i dr. Studenti u okviru studijskog programa imaju obavezne i izborne predmete. Izborni predmeti se biraju iz grupe predloženih predmeta. Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši, po pravilu, prilikom upisa semestra.

Predmeti

I godina

Predmeti

Pročitaj više

Translate »