fbpx

Master akademske studije

Studijski program Zaštita životne sredine na diplomskim akademskim master studijama traje dve godine (četiri semestra) na kojima se stiče 120 ESPB. Akademski naziv koji se stiče je diplomirani analitičar zaštite životne sredine – master. Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava korišćenje stručne literature, primenu znanja na probleme koji se javljaju u profesiji i omogućavanje, u slučaju da se studenti za to opredele, nastavka studiranja. Uslov za upis na studijski program jesu završene osnovne akademske studije sa najmanje 180 ESPB. Studijski program je oblikovan na osnovu profila koji su potrebni za rešavanje problema u životnoj sredini u našoj zemlji, ali i na osnovu iskustava i sličnih studijskih programa u EU i zemljama u svetu. Pri tome, akcenat je stavljen na sticanje znanja koja će pojedincima omogućiti da upravljaju procesima i analitičkim metodama upravljanja zaštitom životne sredine, te da budu osposobljeni da daju odgovore na sve probleme na koje nailaze u industrijskim postrojenjima, javnim preduzećima ili državnim institucijama.

Predmeti

I godina

Predmeti

Pročitaj više

Translate »