Uvidi javnosti za izbore u zvanja

Izveštaj o izboru naučno zvanje-dr Gordana Racić

Izveštaj o izboru u naučno zvanje- dr Danka Radić

Izveštaj za izbor u naučno zvanje- dr Siniša Domazet

Izveštaj za izbor u zvanje- dr Darko Marković

Izvestaj za izbor u zvanje – dr Jasmina Djurašković 

Izveštaj za izbor u zvanje Saradnik u nastavi- Ekonomska teorija

Izveštaj za izbor u zvanje- Milan Vlaški

Izveštaj za izbor u zvanje- Bojana Vasić

Izveštaj za izbor u zvanje- dr Zoran Trajčevski

Izveštaj za izbor u naučno zvanje- dr Marija Gačić

Izveštaj za izbor u zvanje- dr Dragoljub Raduški

Izveštaj za izbor u zvanje- dr Miodrag Vuković i dr Ljiljana Berzeljev

Izveštaj za izbor u zvanje Istraživač pripravnik -Bojana Vasić

Izveštaj za izbor u naučno zvanje Viši naučni saradnik- dr Mirjana Radovanović