fbpx

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije Organska biljna i stočarska proizvodnja akreditovan je 2016 godine

Osnovne akademske studije novog programa Oganska poljoprivreda akreditovan je 2021 godine

Studijski program na Fakultetu ekološke poljoprivrede na osnovnim akademskim studijama traje 4 godine (8 semestara) na kojima se stiče 240 ESPB, a po završetku studija student dobija zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede. U strukturi studijskog programa na osnovnim studijama zastupljeni su sledeći skupovi predmeta: naučno stručni, akademsko-opšteobrazovni, teorijsko-metodološki i stručno-aplikativni. Studijski program se sastoji od obaveznih predmeta i izbornih predmeta. Student može izborom izbornih predmeta (kojih ima 6 u toku osnovnih studija) da oblikuje svoj akademski profil. U toku studija obavezna je stručna praksa (2, 3. i 4. godina). Na kraju 8. semestra radi se završni rad i posle polaganja istog dobija se diploma.

Pored akreditacije programa za osnovne akademske studije, Fakultet ekološke poljoprivrede akreditovao je programe master i doktorskih studija.


Translate »