fbpx

Raspored nastave

*RADNA PRAKSA ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA DOC. DR ZORANOM SREĆKOV, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. II GODINA

*PREDAVANJAIZ PREDMETA EKOLOŠKO VOĆARSTVO (PREDMET IZBORNOG BLOKA 2), ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA PROF. DR SLOBODANOM MILENKOVIĆEM, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. III GODINA

*PREDAVANJA IZ PREDMETA OPŠTA ZAŠTITA BILJA U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI (PREDMET IZBORNOG BLOKA 3) ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA PROF. DR SLOBODANOM MILENKOVIĆEM, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. III GODINA

* PROIZVODNA PRAKSA ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA DOC. DR ZORANOM SREĆKOV, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. III GODINA

* PREDAVANJA IZ PREDMETA ŠTETNE MATERIJE U LANCU ISHRANE ŽIVOTINJA (PREDMET IZBORNOG BLOKA 6 ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA PROF. DR SLAĐANOM RAŠIĆEM, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. IV GODINA

*TEHNOLOŠKO-ORGANIZACIONA PRAKSAĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA DOC. DR ZORANOM SREĆKOV, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. IV GODINA

* PREDAVANJA IZ PREDMETA SPECIFIČNOSTI ORGANSKE RATARSKE PROIZVODNJE  (PREDMET IZBORNOG BLOKA 3) ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA PROF. DR OLIVEROM NIKOLIĆ, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. I GODINA, MAS

*  PREDAVANJA IZ PREDMETA SPECIFIČNOSTI ORGANSKE STOČARSKE PROIZVODNJE  (PREDMET IZBORNOG BLOKA 3) ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA DOC. DR MILOMIROM BLAGOJEVIĆEM  I PROF. DR SLAĐANOM RAŠĆEM, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. I GODINA, MAS

*  PREDAVANJA IZ PREDMETA SPECIJALNA ZAŠTITA BILJA U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI,  (PREDMET IZBORNOG BLOKA 4), ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA PROF. DR SLOBODANOM MILENKOVIĆEM,  STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. I GODINA, MAS 

* PREDAVANJA IZ PREDMETA INTEGRALNO SUZBIJANJE KOROVA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI,  (PREDMET IZBORNOG BLOKA 4), PRECIZNA POLJOPRIVREDA (PREDMET IZBORNOG BLOKA 5) ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA DR MILOŠEM RAJKOVIĆEM, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. I GODINA, MAS

*  PREDAVANJA IZ PREDMETA ORGANSKA PROIZVODNJA POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU,  (PREDMET IZBORNOG BLOKA 5), ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA DOC. DR ZORANOM SREĆKOV , STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. I GODINA, MAS

* PREDAVANJA IZ PREDMETA AGROŠUMARSTVO,  (PREDMET IZBORNOG BLOKA 5), ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA DOC. DR MIRJANOM BOJOVIĆ  I DR NEVENOM ČULE, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. I GODINA, MAS

* STRUČNA PRAKSA II ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA DOC. DR ZORANOM SREĆKOV, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O TERMINU. I GODINA, MAS


Translate »