fbpx

Master akademske studije

Master program pod nazivom Ekološka poljoprivreda akreditovan je 2016 godine.

Unapređeni master program Ekološka poljoprivreda akreditovan je 2021 godine.

Studijski program na Fakultetu ekološke poljoprivrede na Master akademskim studijama traje 1 godinu (2 semestra) na kojima se stiče 60 ESPB, a po završetku studija student dobija zvanje Master inženjer poljoprivrede.

U strukturi studijskog programa na diplomskim akademskim studijama zastupljeni su sledeći skupovi predmeta: naučno-stručni i stručno-aplikativni. Master program po strukturi odgovara sličnim programima u EU. Studijski program se sastoji od obaveznih predmeta i izbornih predmeta. Student može odabirom određenih izbornih predmeta da oblikuje svoj master profil. Ove studije su na mnogo višem nivou i vezane su za istraživački rad, korišćenje različitih metoda, stručnu praksu, korišćenje strane literature itd. U toku ovih studija obavezna je stručna praksa (1. i 2. semestar). U drugom semestru se radi se zavšni rad, a posle polaganja istog dobija se diploma.

Na početku master studija student dobija mentora koji ga vodi kroz proces savladavanja programa studija i završnog rada.

Po završetku master programa studenti po želji mogu da nastave doktorske studije ili da rade u naučnim institutima ili odgovarajućim fakultetima ili privredi, jer su osposobljeni za samostalan naučno-istraživački i praktični rad.


Translate »