Lista preduzeća

Lista preduzeća i institucija sa kojima je u poslednjih 5 godina potpisan Sporazum sa Univerzitetom, a za koje se naši studenti najčešće odlučuju pri odabiru studentske prakse: