fbpx

Multimedijalna produkcija I

Predmet:
Multimedijalna produkcija I

Nastavnik:
dr Robert Farkas, vanr. prof.

Tehnički asistent:
Dragan Boronjac, DIIT-DP

O predmetu:
Predmet osposobljava student za razumevanje medijske komunikacije, kreiranje interfejsa, web dizajna i dr. Predmet takodje osposobljava student za stručno obavljanje poslova i zadataka u medijima sa aspekta potreba filma, radija, televizije kao i weba.

Multimedijalna produkcija I,
II godina

Studentski radovi

Pročitaj više

Translate »