fbpx

Produkcija digitalnih medija

Predmet:
Produkcija digitalnih medija

Nastavnik:
Doc. ma Milan Vlaški

O predmetu:
Predmet Produkcija digitalnih medija ima za cilj upoznavanje studenata sa savremenim tokovima produkcije (digitalne produkcije) sa osvrtom na klasičnu produkciju i njenu digitalizaciju : filma, televizije, animacije, zvuka, multimedija, kao i produkcije umetničkih dela. Prednosti digitalnih medija u odnosu na klasične medije. Rad na ideji, razvijanje ideje, priprema, produkcija, post produkcija, distribucija i emitovanje digitalnih medija.Povezivanje različtih medija koje nam omogućava digitalizacija samih medija. Odabir digitalnih medija i načini prezentacije. Povezivanje umetnosti i novih tehnologija. Uticaj digitalnih medija ina drustvo i trendove u društvu. Istoriski razvoj digitalnih medija.


Translate »