fbpx

Kreiranje digitalnih komunikacija

Predmet:
Kreiranje digitalnih komunikacija

Nastavnik:
dr Mila Gvardiol, vanr. prof.

O predmetu:
Predmet Kreiranje digitalnih komunikacija ima za cilj da studente osposobi da samostalno dizajniraju elemente za veb, kao i da planiraju, a potom i izrade sajt na zadatu temu.

PREZENTACIJE:

Kreiranje digitalnih komunikacija


Translate »