fbpx

Doktorske akademske studije

Cilj doktorskih studija Digitalne produkcije uključuje postizanje kompetencija i najviših akademskih veština u korišćenju savremenih tehnologija u oblasti primenjenih umetnosti, a u vezi sa digitalnim proizvodima.  

Studijski program doktorskih studija primenjene umetnosti – digitalne produkcije ima za cilj obrazovanje u domenu interaktivnih medija, digitalne fabrikacije, tehnika i metoda simulacija u virtuelnoj realnosti, dramaturgiji i produkciji digitalnih audio-vizuelnih umetnosti, projektovanju mobilnih aplikacija, globalnog marketinga i dr.

Savladavanjem studijskog programa Digitalna produkcija doktorand stiče specifične kompetencije koje rezultiraju originalnim umetničkim stvaralaštvom, samim tim doprinosom kulturno-društvenom životu.

Svršeni doktorand primenjuje napredne i specijalizovane veštine i tehnike potrebne za rešavanje ključnih problema u istraživanju i za proširivanje i redefinisanje postojećeg znanja u oblasti digitalne produkcije; primenjuje veštine komunikacije za objašnjavanje i kritiku teorija, metodologija i zaključaka, kao i predstavljanje rezultata umetničkog istraživanja u odnosu na međunarodne standarde; Takođe, svršeni doktorand sa stečenim nivoom kvalivikacije raspolaže sposobnostima i stavovima: samostalno vrednuje savremene rezultate i dostignuća u cilju unapređenja postojećih i stvaranja novih modela, koncepata, ideja i teorija; ispoljava inovativnost, naučni i umetnički integritet i predanost razvoju novih ideja i procesa, kroz princip samovredovanja svoga rada i dostignuća; dizajnira, analizira i implementira istraživanja koja čine značajan i originalni doprinos opštem znanju i profesionalnoj praksi; upravlja interdisciplinarnim i multidisciplinarnim projektima;  sposoban je da samostalno pokrene nacionalnu i internacionalnu saradnju u nauci i umetnosti.

 

Predmeti:

I godina
Pročitaj više
II godina
Pročitaj više
III godina
Pročitaj više

Translate »