fbpx

Tehnologija filma i montaža

Predmet:
Tehnologija filma i montaža

Nastavnik:
mr Stevan Miloščin, doc

O predmetu:
Predmet Tehnologija filma i montaža ima za cilj usvajanje osnova tehnologije audiovizuelnih medija studenti se osposobljavaju za samostalno korišćenje uređaja za kreiranje, i obradu audiovizuelnih sadržaja.


Translate »