fbpx

Digitalna fotografija i film (izborni 5)

Predmet:
Digitalna fotografija i film (izborni 5)

Nastavnik:
ma Milan Vlaški, doc.

O predmetu:
Predmet Digitalna fotografija i film ima za cilj upoznavanje studenata sa razvojem i primenom savremenih tehnika. Razumevanje digitalne slike, pojam analognog i digitalnog. Tipovi senzora, filteri senzora, veličina piksela senzora; rezolucija digitalnog zapisa. Dubina boja, kompresija i formati slike; dinamički opseg digitalnog zapisa.Karakteristične krive i njihova analogija u digitalnoj fotografiji, pojam histograma. Rad u RAW, HD i UHD formatu, podešavanja osnovnih parametara slike. Načini snimanja digitalnom kamerom.


Translate »