fbpx

Računarska animacija

Predmet:
Računarska animacija

Nastavnik:
dr Ratko Obradović, red. prof. 

O predmetu:
Predmet Računarska animacija ima za cilj savladavanje tema koje se odnose na dobijanje kvalitetne 2D slike (rendera), polazeći od 3D modela na koji je postavljena odgovarajuća tekstura. Kreiranje jednostavnih animacija korišćenjem direktne ili inverzne kinematike.


Translate »