fbpx

Marketing (izborni 1)

Predmet:
Marketing (izborni 1)

Nastavnik:
dr Branislav Radnović, red. prof.

O predmetu:
Predmet Marketing ima za cilj izučavanje osnova marketinga, upoznavanje sa savremenim funkcionisanjem tržišnog mehanizma, instrumenata marketing miksa (proizvod, cena, distribucija i promocija), shvatanje značaja prelaska savremenih tržišno orjentisanih kompanija sa proizvoda na kupce (potošače), upoznavanje sa svim aktivnostima i procesima u okviru marketing funkcije, kao i sa potrebnim obrazovnim i ostalim karakteristikama uspešnog marketing menadžera.


Translate »