fbpx

Imersivna virtuelna realnost

Predmet:
Imersivna virtuelna realnost

Nastavnik:
dr Predrag Šiđanin, red. prof.

Asistent:
Jovana Plavšić, MA

O predmetu

Na predmetu se konkretno radi na razvojnim konceptima i tehnologijama imersivne virtuelne realnosti, koja korisniku omogućava potpuno ’utonuće’ u kompjuterski generisani svet. Takođe se govori i o njihovim tehnikama i primenama u savremenom društvu. Studenti prilagođavaju svoj 3D model iz prošle godine (završni rad – ispit na II godini studija na predmetu Osnovi virtuelne realnosti) za reprezentaciju i u VR-u. Za to koriste različite tehnike, kao što su 3Ds Max i Unity engine. Rezultati rada studenata su ujedno i završni rad na predmetu iz koga dobijaju ocene, a rad predstavljaju na ispitu putem Oculus Rift VR seta (HMD), koji omogućava ’utonuće’, navigaciju i interakciju kroz virtualni svet koji su studenti kreirali. Za predmet postoji udžbenik Osnovi virtuelne i proširene realnosti – koncepti, tehnike, primene, dostupan u biblioteci Univerziteta Educons, gde se takođe nalazi i bogat izbor dopunske literature na engleskom jeziku.

Udžbenik za predmet
Pogledaj prezentaciju

Translate »