fbpx

Grafika (izborni 4)

Predmet:
Grafika (izborni 4)

Nastavnik:
dr Nebojša Lazić, vanr. prof.

O predmetu:
Predmet Grafika ima za cilj da studetne upozna sa grafikom kao sveprisutanim mediju u savremenim medijskim produkcijama, tj. da ih upozna sa tehnikama digitalne grafike, grafike za bilborde, interaktivne grafike, grafike socijalnih mreža, grafike video i filmskih produkcija kao i grafika najavnih i odjavnih špica.


Translate »