fbpx

Osnovi virtuelne realnosti

Predmet:
Osnovi virtuelne realnosti

Nastavnik:
dr Predrag Šiđanin, red. prof.

Asistent:
Jovana Plavšić, MA

O predmetu:

Predmet ima za cilj da upozna studente sa razvojem koncepata i tehnologija virtuelne i proširene realnosti, njihovim tehnikama i primenama u savremenom društvu. Na predmetu se studenti takođe obučavaju i osposobljavaju za kreiranje digitalnog sveta, putem tehnika 3D modelovanja. Rezultati rada studenata su ujedno i završni rad na predmetu, koji se sluša na II godini studija, iz koga dobijaju ocene. Za predmet postoji udžbenik Osnovi virtuelene i proširene realnosti – koncepti, tehnike, primene, dostupan u biblioteci Univerziteta Educons, gde se takođe nalazi i bogat izbor dopunske literature na engleskom jeziku.

Udžbenik za predmet
Pogledaj prezentaciju
Osnovi virtuelne realnosti,
II godina studija

Studentski radovi

Pročitaj više

Translate »