fbpx

Savremena digitalna umetnost

Predmet:
Savremena digitalna umetnost

Nastavnik:
Maja Budzarov, MA, vanr. prof.

O predmetu:

Predmet ima za cilj da upozna studente sa razvojem savremene umetnosti, njenim pravcima, kao i sa ulogom i uticajem digitalnih medija (video, digitalna fotografija, kompjuter art, internet i dr.) na nju. Pored istorijskog pregleda obrađuje se i sociološki kontekst savremen umetnosti kroz razvoj digitalnih medija. Takođe se obrađuje i paradoks razvoja digitalnih umetnosti na estetiku i likovnost. Studenti imaju mogućnost analiziranja mnogih primera i diskusiju o određenim temama kroz seminarski rad i artikulaciju sopstvenih ideja kroz video radove.


Translate »