fbpx

Algoritmi u digitalnoj produkciji 2

Predmet:
Algoritmi u digitalnoj produkciji 2

Nastavnik:
dr Vladan Rankov, doc.

O predmetu:
Predmet Algoritmi u digitalnoj produkciji 2 ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovnim algoritmima koji se koriste u obradi zvuka, slike i digitalnog video materijala. Poseban akcenat stavljen je na algoritme za kompresiju zvuka, slike i videa.


Translate »