fbpx

Internet programiranje

Predmet:
Internet programiranje

Nastavnik:
dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof.

O predmetu:
Predmet ima za cilj da upozna studente sa koncepatima i metodama programiranja za potrebe Interneta. Na predmetu se studenti takođe obučavaju i osposobljavaju za kreiranje web prezentacija. Rezultati rada studenata su ujedno i završni rad na predmetu, koji se sluša na II godini studija, iz koga dobijaju ocene.

Internet programiranje
II godina

Studentski radovi

Pročitaj više

Translate »