fbpx

Imersivna virtuelna realnost,
Master radovi

 

Naziv master rada: PRIMENA VR TEHNOLOGIJE U ISPITIVANJU ANKSIOZNOSTI I STRAHA
Student: Nemanja Đukić, 2020.
Mentor: dr Predrag Šiđanin, red. prof.
Asistent: Miljan Terzić
Napomena: Rad je urađen u saradnji sa Katedrom za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Saradnici na radu: prof. dr Snežana Smederevac i doktoranti Selka Sadiković i Bojan Branovaćki


Translate »