fbpx

Masovni mediji komunikacije (izborni 6)

Predmet:
Masovni mediji komunikacije (izborni 6)

Nastavnik:
dr Mila Gvardiol, vanr. prof.

O predmetu:
Predmet Masovni mediji komunikacije ima za cilj upoznavanje studenata sa društvenim medijima s akcentom na društvene mrežame, kao jednim od najpopularnijih medija masovnih komunikacija


Translate »