fbpx

Tehnologija filma i montaža

Predmet:
Tehnologija filma i montaža

Nastavnik:
doc. Stevan Milošcin, MA

O predmetu:
Predmet ima za cilj da upozna studente sa koncepatima i metodama filmskog kadriranja, postavljanja kamere i drugih filmskih tehnika kao i nacin montaze snimljenog materijala. Na predmetu se studenti takođe obučavaju i osposobljavaju za kreiranje sopstvenih radova. Rezultati rada studenata su ujedno i završni rad na predmetu, koji se sluša na III godini studija, iz koga dobijaju ocene.

Tehnologija filma i montaža

Studentski radovi

Pročitaj više
Prezentacije
Pročitaj više

Translate »