fbpx

Reč dekana

Fakultet za digitalnu produkciju na Univerzitetu EDUCONS je osnovan 2012. godine sa namerom da premosti jaz između informacionih tehnologija i umetnosti. Informacione tehnologije koje se na ovom fakultetu izučavaju, pored fundamentalnih matematičkih disciplina, su fokusirane na savremene programiramske jezike i softvere koji su neophodni za uspešan rad u širokom polju digitalnih medija (C, C++, C#, Unity i dr.). Umetnički predmeti su većinom fokusirani na digitalne medije,  između ostalih to su dizajn grafičkih komunikacija, web dizajn, storyboard, fotografija i film, produkcija i postprodukcija videa i zvuka, animacija. Poseban akcenat je usmeren na osposobljavanju studenata za gaming industriju i sve pristupačniju virtuelnu i proširenu realnost (VR/AR). Studentima je dostupna vrhunska oprema, kao što je VR head set – Oculus Rift a u planu je i uvođenje u nastavu produkcija videa putem snimanja dronovima, što je prvo osposobljavanje kadrova za ovu sve atraktivniju oblast. Studenti tokom studija imaju priliku da steknu znanje i prektično iskustvo u partnerskim institucijama sa kojima Univerzitet EDUCONS i Fakultet za digitalnu produkciju imaju saradnju, a vezano za održavanje obavezne prakse (TV Vojvodina, Adria Media Group, Eipix Entertainmenti dr.). U odnosu na potrebe industrija, koje se bave ovim oblastima, su formirani studijski programi koji omogućavaju diplomiranim studentima da lako dođu do zaposlenja. Najčešća zaposlenja su: web dizajner, game dizajner, kreator 3D okruženja, programer video igara, montažer digitalnih sadržaja, dizajner aplikacija za mobilne platform i sl.

Fakultet za digitalnu produkciju je kolektiv sa mladim kadrovima koji prate savremene tendencije koje uspešno integrišu u svakodnevnu nastavu, kako bi studenti koji završe ovaj fakultet mogli biti ravnopravni na međunarodnom tržištu rada. Pored osnovnih akademskih studija na fakultetu su organizovane i master studije, što omogućava diplomiranim studentima da se dalje razvijaju i produbljuju svoje znanje i interesovanje u sredini koja im je familijarna. Sticanjem diploma na Fakultetu za digitalnu produkciju Univerziteta EDUCONS studenti bivaju osposobljeni za vodeće liderske i kreativne pozicije u širokom polju industrija koje se bave digitalnim medijima.

 

Prof. dr Mila Gvardiol

v.d. dekan Fakulteta za Digitalnu Produkciju


Translate »