fbpx

Dizajn teksture i svetla

Predmet:
Dizajn teksture i svetla

Nastavnik:
dr Igor Kekeljević, vanr. prof.

O predmetu:
Predmet Dizajn teksture i svetla ima za cilj savladavanje tema koje se odnose na boje, kreiranje teksture za zadate 3D modele, postavljanje svetla na scenu, kreiranje sintetičke kamere, njeno postavljanje na scenu i konačno, dobijanje 2D slike (rendera).


Translate »