fbpx

Imersivna virtuelna realnost,
Diplomski radovi

Naziv diplomskog rada: Kreiranje digitalnog okruzenja i primena u virtuelnoj realnosti – trkačka staza u Monzi
Autor: Miljan Terzić, 2018.
Predmet: Imersivna virtuelna realnost
Nastavnik: dr Predrag Šiđanin, red. prof.

 

Naziv rada: Simulacija sećanja u VR
Autor: Bojan Lađinović, 2018.
Predmet: Imersivna virtuelna realnost
Nastavnik: dr Predrag Šiđanin, red. prof.

 

Naziv rada: VR space with an experience
Autor: Marina Kričković, 2019.
Predmet: Imersivna virtuelna realnost
Nastavnik: dr Predrag Šiđanin, red. prof.


Translate »